Barn       Söndagsfesten

Söndagsfesten

På söndagar är alla barn mellan 4-12 år välkomna till Söndagsfesten som är vår barnkyrkan i samband med våra gudstjänster. Vi börjar med att vara tillsammans uppe på gudstjänsten. Vi firar sedan egen gudstjänst nere i ungdomsvåningen där barnen får lära sig om Bibeln, vi sjunger, ber och har olika aktiviteter tillsammans med några ledare.