Betel-Brev

Här kommer Betelförsamlingens Betel-Brev att puibliceras. Nedan ligger de nuvarande Betel-Breven som pdf-länkar

Betel-Brev Juni-Augusti 2018

Betel-Brev April-Maj 2018

Betel-Brev Februari-Mars 2018

Betel-Brev December-Januari 2017/18

Betel-Brev Oktober-November 2017

Betel-Brev Juni-Juli 2017

Betel-Brev Februari-Mars 2017

Denna sida kommer att fyllas på med mer Betel-Brev när dom blir aktuella