Församling       Om Betel & Historia

Om Betel

Betelförsamlingen på Hönö bildades 1920 och har därmed funnits i snart 100 år. Vår nuvarande kyrka byggdes av många frivilliga händer och invigdes i december 1981. Vi har ca 350 medlemmar och bedriver många olika former av verksamhet. Vi firar gudstjanster och vi möts i mindre så kallade hemgrupper. Vi har återkommande aktiviteter och verksamheter för barn och ungdomar, en grupp som församlingen har definierat som sin främsta målgrupp. Internationellt bedriver vi missionsarbete i flera olika länder.

Vi vill vara en församling för människor i alla åldrar och livssituationer, men vi har också sagt att vår främsta målgrupp när det gäller prioritering av våra resurser och vår verksamhet är barn och ungdomar. Vi tror att barn och ungdomstiden är den tid då en människa lägger grunden för mycket av sin livsåskådning och sin tro och anser därför att en församling måste satsa på att den åldersgruppen får relevant kunskap om vem Jesus är.

Även om vi som församling har många olika verksamheter med olika målgrupper, så tror vi inte att kärnan i en församlings liv är verksamhet, utan människors relationer med varandra och med Gud. Ingen människa existerar oberoende av sina medmänniskor och vi tror att Guds tanke för varje kristen är att han/hon ska vara en del av en församling för att vi tillsammans ska kunna förverkliga det som är Guds plan för våra liv och vårt område.

Vi är en del av den svenska och internationella pingströrelsen. Läs mer här