Sång & Musik

I Betelförsamlingen har vi ett rikt och varierat musikliv. Fokus för församlingens sang och musik ligger främst på söndagarnas gudstjanster men även andra samlingar innehåller ofta sang- och musikinslag.

I våra gudstjanster är det alltid mycket musik, främst är det församlingens egna medlemmar som medverkar. För det mesta är det ett mindre team som tar hand om musiken på gudstjansten men ibland kan det även vara en ensam musiker. Vi har inte några "fasta konstellationer" utan sammansättningen varierar från gång till gång. Vid större högtider som t.ex. påsk och första advent medverkar ofta en kör bestående av församlingsmedlemmar och andra som gillar att sjunga. Några gånger per termin är vår barnkor, Havsglitter, med och sjunger.

På våra gudstjanster försöker vi blanda nyare och äldre sanger så att alla gudstjanstbesökare skall känna sig delaktiga. De allra flesta sangerna sjungs på svenska men ibland kan någon solosang också framföras på engelska. forsamlingen har som målsättning att många skall få möjlighet att växa i sina gåvor. Både ungdomar och äldre medverkar som musikansvariga.

Någon gång i månaden är det en "cafékväll" i Fyrbåken där besökande sangare och musiker medverkar.
Är du intresserad av att få vara med och spela/sjunga i Betel eller bara vill veta mer, kontakta musikrådet genom Jan Utbult på: jan.utbult@telia.com