Församling       Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda

Flera av våra samlingar och aktiviteter görs i samarbete med studieförbundet Bilda.

Läs mer om deras arbete på bilda.nu.