Anställda

Telefontider: tisdag och torsdag 9:00-12:00
Telefon expedition: 031-96 99 11
E-post: info@betelkyrkan.nu

Pastor och föreståndare

Andreas Reinhard

Jobbar 100%

0704-22 92 51

andreas@betelkyrkan.nu

Ungdomsledare

Filip Larsson

Jobbar 100%

0736-28 59 09

filip@betelkyrkan.nu

Barn- & familjesamordnare

Emma Anhage

Jobbar 50%

0703-10 79 84

emma@betelkyrkan.nu

Administration

Anne-Marie Sörensson

Jobbar 50%

031-96 99 11

info@betelkyrkan.nu
anne-marie@betelkyrkan.nu