Kontakt       Råd & Ledningar

Råd & Ledningar

Vi har i församlingen några olika råd med ansvar för samordning av olika verksamhetsområden. Det yttersta ansvaret för församlingen är delat mellan församlingsledarna och styrelsen. Församlingsledarna har ansvar för omsorg, undervisning och församlingens andliga liv. Styrelsen har ansvar för de ekonomiska och juridiska frågorna.

Barn- & Familjerådet

Sammankallande: Emma Anhage
emma@betelkyrkan.nu

Ekonomirådet

Sammankallande: Anne-Marie Sörensson
anne-marie@betelkyrkan.nu

Missionsrådet

Sammankallande: Anne-Marie Sörensson
anne-marie@betelkyrkan.nu

Musikrådet:

Sammankallande: Jan Utbult
jan.utbult@telia.com

Omsorgsrådet

Sammankallande: Jorun Odenslätt
odenslatt@live.se

Ungdomsrådet

Sammankallande: Filip Larsson
filip@betelkyrkan.nu

Församlingsledarna:

Andreas Reinhard (föreståndare), andreas@betelkyrkan.nu
Peder Granberg
Kjell Englund
Martin Sörensson
Ulf Sennerstam
Birgitta Anhage
Eric Anhage

Styrelse:

Maud Granberg (ordförande), maud@betelkyrkan.nu (tom 31/3, 1/4 tar Kerstin Olsson över)
Jan Utbult (vice ordförande)
Andreas Reinhard (2:e vice ordförande)
Eric Anhage
Tommy Granberg
Dag Göransson
Martina Ivarsson