Konfirmation

Församlingen erbjuder konfirmationsläsning. Under flera år har konfirmationsläsningen arrangerats tillsammans med Missionskyrkan på Hönö. Ibland används också begreppet bibelskola eller kristendomsskola. Dessa är öppna för alla oavsett kyrkotillhörighet och dop.
Läsningen brukar vara utformad så att man möts en veckodag, det brukar vara torsdag kl 16.30 samt två läger. En övernattning på hösten och ett längre på våren i april/maj från onsdag till söndag. Viktigt för läsperioden är veckoträffarna, gudstjansterna och lägren.
Gemensamt för all konfirmationsläsning och kristendomsskoleundervisning är att man får ta del av den kristna traditionens berättelser och den kristna trons grunder inklusive bibelkunskap, historia, etik och värderingar. Undervisningen görs vanligen av pastorer och ungdomsarbetare, oftast utifrån något konfirmationsmaterial och med olika former av pedagogisk metodik, som inte minst innefattar gruppsamtal och gemensamma samlingar i större grupp.

Läs mer genom att klicka på länken till pdf filerna här och här.

Nyhet på konfan; konfalägret till våren blir ombord på Elida.